Mobbing Nedir? Neden Yapılmamalıdır?

Kötü Söz Sahibinin midir?

Mobbing kavramı yani “sözlü taciz” Bir kişi veya bir grup tarafından duygusal şiddet, sözlü taciz, psikolojik baskı, yıldırma politikalarından bir yada bir kaçının kişiye uygulaması nedeniyle oluşan bir olgudur. Çoğunlukla iş yerlerinde ast-üst ilişkilerinde veya tecrübeli tecrübesiz elemanlar arasında ortaya çıkan, sonucunda da baskıya kalan kişinin hem psikolojik anlamda çöküntüye girmesine, hemde sevdiği işinden vazgeçmesine neden olan “etik olmayan” bir yaklaşım çeşididir.

Kişi Neden Mobbing Yapar?

Aslında en önemli sorun burada başlıyor. Gelişen global çalışma hayatı, kadın erkek arasında ayrımcılık yapılması ve iş yaşantısının vermiş olduğu parasal iştahın sevimsiz yüzü olan, adaletsiz ücret politikaları kişiyi en çok mobbing yapmaya iten noktaların başında gelmektedir. Hal böyleyken dünyada her 10 çalışandan 3’ü mobbinge maruz kalmakla birlikte, bazı kişiler “stresli olduklarını” zannederek mobbinge maruz kaldıklarının farkına bile varamıyor.

Peki Mobbinge neden olan Faktörler Neler?

Aslında 3 gruba ayırmak çok doğru olacaktır. Bireysel, Toplumsal ve Sosyokültürel Faktör gruplarından bahsedebiliriz. Bunların sonucunda da kişi üzerinde, işveren üzerinde de ciddi problemler ve maliyetler oluşmaktadır. Bunun sonuçlar ise daha korkunç! Stres, hastalık, maddi kayıp ve en önemlisi de manevi kayıp…

Bireysel Faktörler

Konunun en başından beri bahsettiğim en önemli konu “mobbinge uğradığımızın farkında olmuyoruz!” cümlesinin en can alıcı noktası olan Bireysel Faktörler en çok mobbing uygulanan faktörlerin başında gelmektedir. Kadın-Erkek ayrımcılığı, Alt-Üst ilişkisinin baskılayıcı politikası, yapamayacağın işin zorlanarak yapılması, ayrımcılık, bencillik…. liste uzayıp gidiyor. Hal böyle olunca da geçim, hayat şartları ve gçeçim sıkıntısı çeken işçiler, mobbinge ya maruz kaldıklarını bile bile susmayı tercih ediyorlar veya hiç farkında bile olmadan mobbing kavramının altında sağlıklarından oluyorlar.

Anayasamızın 10.Maddesi açıkça derki, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun  önünde eşittir.  Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” dolayısı ile kişiye mobbing yapmak/uygulamak suçtur…

Toplumsal Faktörler

Toplumsal faktörlerden dini farklılıklar, etnik köken farklılıkları ve politik görüşlerden dolayı yapılan mobbingler en fazla yapılan mobbinglerdir. Bunlar genellikle gruplaşmalardan dolayı oluşan mobbing uygulamalarıdır. İş yerlerinde arkadaşlıklar arasında veya departmanlar arasında farkında veya farkında olmadan bir kişi yada kişiler için mobbing uyguluyor olabilirsiniz. İş verenler bazında düşünüldüğünde en fazla yapılan mobbing ise maliyet açısından daha uygun olan kişiyi işe alarak, maliyet bakımından şirkete yük getiren kişiyi işten çıkartmasıdır. İş veren sizi bu nedenden dolayı çıkartması halinde 30 gün içerisinde “iş mahkemelerine” başvurarak, konu hakkında gerekli hakkınızı koruyabilir, işe iade davası açabilirsiniz. Eğer tezinizi ciddi bir şekilde savunacak kanıtlarınız varsa emin olun iş mahkemeleri her zaman sizin yanınızdadır.

Özetlemek gerekirse, gruplaşarak kimseyi kırmanın ne alemi var! Kırmayın…

Sosyokültürel Faktörler

Havadar masanızdan herhangi bir durum belirtmeksizin masanızdan alıkonularak, kapı önünde bir sandalyeye mi mahkum edildiniz? Sizinle aynı statüde bulunan çalışma arkadaşınız ile aşırı yoğun bir rekabet içerisinde misiniz? Çalıştığınız yerde değişim ve belirsizlikler içerisinde misiniz? O zaman sizde sosyokültürel mobbing yaşıyor olabilirsiniz. Eşitlik kavramının uzak olduğu bir yerde neden mobbing göresiniz ki? Genelde bu durumlarda mücadele etmek yerine iş arayışına girmeyi tercih ediyoruz. Sizden ricam korkmayın ve mücadele edin. Emin olun kazanan siz olacaksınız….

Son Olarak?

Mobbing yapmayın ve yapanı da lütfen uyarın. En azından kendiniz yapıyorsanız veya birine yapıldığını gözlemliyorsanız kendinizi lütfen mobbinge uğrayan kişi yarine koyun. Emin olun sizde rahatsız olacaksınız…

Son olarak “dedikodu” kesinlikle mobbingdir ve son dönemde maalesef iş yaşantısında en fazla karşılaşılan mobbing türüdür….

Burada yazmış olduğum blog yazısı tamamen kendi görüşlerimi taşımaktadır. Herhangi bir kişi yada kuruma ithaf edilerek yazılmamıştır.